Skip to main content
Uncategorized

Privat pensionssparande

Avdragsutrymmet för privat pensionssparande har gradvis minskat de senaste åren. Nu slopas avdragsrätten helt.

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis få göra avdrag enligt den så kallade 35%-regeln.

För att göra det lättare att avveckla små sparanden höjs beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och förtida avslut av pensionssparkonton, utan Skatteverkets medgivande, till ett prisbasbelopp (44 300 kr 2016).

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply