Skatteförslag

Posted by | October 27, 2014 | Uncategorized | No Comments

Skatteförslag:

Begränsning och slopande av avdragsrätten för privat pensionssparande

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensionssparavdrag) begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år för inkomståret 2015. Från år 2016 slopas avdraget helt.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt