Skip to main content
Uncategorized

Stöd för korttidspermittering:

  • Hur mycket mindre arbetstid? – 40% 

Hur påverkas lönen? – 10%

Hur mycket står staten för? 75% av totala kostnaden för arbetsminskningen.

  • När gäller det? 7 april träder reglerna i kraft och kan gälla i 6–9 månader.

Reglerna kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars.

  • Hur ansöker man? Ansökan går att skicka från 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar.
  • Kriterier för att stödet ska medges: 

Med kollektivavtal: Beror på överenskommelse med facket.

Utan fastställt kollektivavtal krävs skriftligt avtal där (minst) 70% av arbetstagarna går ner i tid.

Gäller endast anställda som avlönats senast 3 månader före ansökan.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply