Skip to main content
Uncategorized

Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs t o m juni 2021

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 juni. Förlängningen gäller bland annat statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply