Skip to main content
Uncategorized

Tillfälligt sänkta arbetsgivarar- och egenavgifter

  • Hur mycket? – 21,21% (max 5 300 kr/anställd)

Ålderspensionsavgiften på 10,21 % kvarstår

  • Vilka gäller det? Anställda med en månadslön upp till 25 tkr. 

Överstiger lönen 25 tkr, beskattas överstigande del som vanligt. 

Max 30 anställda inom ett och samma bolag. 

Motsvarar lättnader om 159 tkr per månad.

  • När gäller det? 1 mars – 30 juni.

När ska man skicka in arbetsgivardeklarationen för mars? Senast 14e april

Reglerna börjar gälla från 6 april.

  • Hur gör man rent praktiskt? Kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply