Skip to main content
Uncategorized

Vilande företag

Tidigare i vår beslutade regeringen om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Nu föreslår regeringen att dessa tillfälliga förändringar förlängs så att de även gäller under 2021. Förslaget innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt den ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply