Skip to main content
Uncategorized

Åtgärder pga coronaviruset

På grund av det pågående virusutbrottet har regeringen nu presenterat ett krispaket med ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet:

  • Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april men tillämpas från och med den 16 mars. Förslaget bygger på reglerna om korttidsarbete (se nedan) och innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut 90% av lönen vid en sådan permittering.
  • Regeringen föreslår också att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Reglerna innebär att ersättningen för höga sjuklönekostnader (se 14:312) blir mer generösa. Egenföretagare med aktiebolag omfattas av samma system. Förslaget ska även gälla egenföretagare med F-skatt. För dessa förlängs förslaget om slopad karens (för dag 1-14) och de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 i sjukperioden.
  • Det föreslagna anståndet med betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag föreslås nu omfatta tre istället för två månaders skatteinbetalningar. Anståndet ska även gälla moms som betalas månadsvis eller kvartalsvis. Anstånd med dessa betalningar ska lämnas under högst ett år. Reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. För betalningar som redan gjorts kommer det alltså att vara möjligt att få skatten återbetald från Skatteverket. Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på något annat sätt är oseriösa som ska kunna få anstånd. Företag som har större skatteskulder kommer inte att kunna få anstånd.
  • Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

Följande åtgärder har redan tidigare föreslagits (se 20:96):

  • Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet gäller under en och en halv månad från och med 11 mars, med möjlighet till förlängning. Slopadet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan det är Försäkringskassan som kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk. Den anställde ska enligt förslaget göra en retroaktiv ansökan till Försäkringskassan.
  • Det ska vara möjligt att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst två månaders (nu tre månaders) arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply