Skip to main content
Uncategorized

Utvecklingstid för anställda

Utvecklingstid för anställda

För att underlätta omställningen och främja rörligheten på arbetsmarknaden föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet till utvecklingstid (utvecklingsår) för anställda. Syftet med utvecklingstiden, som kan pågå i upp till ett år, är att anställda som arbetat länge ska kunna vidareutveckla sig och skaffa ny kompetens samtidigt som en ersättare anställs i deras ställe. Det ska också finnas möjlighet att under utvecklingstiden starta egen näringsverksamhet.

Förslaget kommer tidigast träda i kraft oktober 2020.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply