Skip to main content
Uncategorized

Förenklingsregler för enskilda näringsidkare

En utredning ska återigen se över skattereglerna för enskilda näringsidkare och undersöka om förenklingar kan införas. Syftet är att göra det mindre komplicerat att starta och driva enskild näringsverksamhet. Det ska också bli lättare att göra rätt och undvika oavsiktliga fel. Speciellt fokus ska läggas på resultatberäkningen, systemen med räntefördelning och expansionsfond och förslag på hur beskattningen kan förenklas kraftigt.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply