Skip to main content
Uncategorized

Covid-19 prov är skattefri förmån

Skatteverket har fått frågor om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivare bekostar provtagning för att kontrollera om de har eller har haft sjukdomen Covid-19. Skatteverket konstaterar att provtagning som arbetsgivare bekostar för att ta reda på om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen inte ska tas upp till beskattning.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply