Skip to main content
Uncategorized

Omställningsstöd – stöd till de värst drabbade företagen

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Det som nu beslutats av riksdagen handlar om ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Tanken är att detta ska vara ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig. Företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och för att undvika en konkursvåg.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 januari 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
  • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply