Skip to main content
Uncategorized

Omsättningsstöd

Stöd till de värst drabbade företagen

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett omsättningstöd riktad till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp som beräknas kosta staten 39 miljarder kr.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Enligt regeringen är detta ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapt.

Enligt Finansdepartementets beräkningar kan det vara uppemot 180 000 företag som kan komma att ha rätt till stödet.

Regeringen påpekade också att detta är just ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig – företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och undvika en konkursvåg. Man påpekar också att ingen kunde förbereda sig på denna kris, som liknades vid en blixt från klar himmel.

Omsättningstapp på minst 30%

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt.
  • maxbeloppet är 150 miljoner kr/företag.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat, och varierar mellan 22,5 – 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Exempel:

Fasta kostnaderOmsättningstappStöd
500 000 kr50%187 500 kr
500 000 kr90%337 500 kr
2 000 000 kr50%750 000 kr
2 000 000 kr90%1 350 000 kr
300 000 000 kr50%112 500 000 kr
300 000 000 kr90%150 000 000 kr

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket som kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. På pressträffen påpekades också att man har ansvar för osanna uppgifter, och vid eventuella försök till fusk, så finns fängelse i straffskalan.

Mer information kommer

Regeringen kommer att återkomma med mer information och mer detaljer hur stödet ska utformas och om hur, och när, man kan ansöka. Man behöver även kolla med EU-kommissionen om stödet måste godkännas ut statsstödssynpunkt.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply