Skip to main content
Uncategorized

Skattefri parkering och gåvor till anställda – tillfälliga regler pga corona

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att anställda ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till 1 000 kr.

Skattefria gåvor och parkeringsförmån

Tillfällig skattefrihet för parkering

Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

Skattefriheten för parkering ska gälla retroaktivt från och med april och under resten av 2020. Detta ska gälla alla yrkesgrupper och i hela landet.

Syftet är minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Extra skattefri gåva

Regeringen föreslår också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kronor/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda från juni och fram till årets slut. Detta ska alltså gälla förutom de skattefria gåvor som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler (se ovan).

Bakgrunden till detta förslag är att många företag och kommuner vill hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply