Skip to main content
Uncategorized

Prisbasbelopp 2017

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2017 till 44 800 kr vilket är en höjning med 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet, maximalt avdrag för pensionskostnader och mycket annat. För beskattningsåret 2017 (deklarationen 2018) blir:

  • Deklarationspliktsgränsen 18 950 kr (0,423 pbb).
  • Det skattefria traktamentsbeloppet 220 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
  • Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 300 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
  • Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 22 400 kr (0,5 pbb).
  • Högsta sjukpenninggrundande inkomst 336 000 kr (7,5 pbb).
  • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 448 000 kr (10 pbb).
  • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen 14 202 kr (0,317 pbb).
  • Lägsta nybilspris för sexårsbilar 179 200 kr (4 pbb).
  • Gräns för inventarier av mindre värde 22 400 kr (0,5 pbb).
  • Gräns för krav på certifierat kassaregister 179 200 kr (4 pbb).
Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply