Slopad schablonintäkt på uppskov

Posted by | December 09, 2020 | Uncategorized | No Comments

Den s k flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 1,67%, dvs en schablonränta på 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.

About Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hör av dig till oss, så bokar vi in ett kostnadsfritt möte så snart det passar dig! Kontakt