Skip to main content
Uncategorized

Växa-stödet blir permanent

Riksdagen har beslutat att reglerna om växa-stöd för en person ska bli permanenta. De skulle annars ha upphört att gälla 31 december 2021.

Annika Söderstedt

Redovisningskonsult

Leave a Reply